Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de organisaties die informatie plaatsen op deze site. Gebruikers hebben het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.

11.11.11 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip – zonder beperking – van alle verliezen, werkonderbreking, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Er is op deze site geen plaats voor bijdragen die regelrecht indruisen tegen de visie en standpunten van 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw, of die de visie en standpunten van de koepel aanvallen.