11.11.11 en uw privacy

Naar aanleiding van de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), wil 11.11.11 haar privacybeleid verder verduidelijken.

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw, met maatschappelijke zetel te Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0421.210.424 (hierna "11.11.11") vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. 

11.11.11 wil haar donateurs, vrijwilligers, klanten, deelnemers aan evenementen en de gebruikers van haar diensten ("relaties") zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. 11.11.11 stelt zich tot doel de persoonsgegevens die ze verzamelt veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar relaties beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bieden. 11.11.11 sluit zich dan ook aan bij het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

11.11.11 nodigt u uit om haar privacyverklaring door te nemen. Indien u specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar privacy@11.be of per post sturen naar 11.11.11 - DPO, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Meer info over de manier waarop 11.11.11 met uw privacy omgaat, vindt u hier: